Blinken

Uputstvo za pripremu i ponesto o tehnikama štampe

Ukoliko imate zelju da pripremu za štampu (idejno rešenje) uradite sami potrebno je ispoštovati neke parametre. Bitno je ostaviti marginu od ivice secenja do teksta najmanje 5mm. Pripremu raditi u CMYK kolor modelu, u rezoluciji od 300dpi, a ukoliko snimate pripremu u Corel formatu fontove obavezno pretvorite u krive.

Ofset štampa

Tehnikom ofset štampe je moguce štampati iskljucivo na papirnim podlogama koje podrazumevaju papir, samokopirajuci papir (NCR), kunstdruk papir gramature od 90 do 350g/m2, samolepljivi muflon papir, kao i na posebnim vrstama ravnog i rebrastog papira.
Ofset tehnika spada u štampu visoke rezolucije, te je shodno tome moguce štampati pored teksta, logoa, ilustracija i fotografije, kao i prelaze boja. Fotorealisticnost se postize kroz širok spektar boja i visoku linijaturu rastera (175-200lpi) cime se otvara mogucnost štampe raznih vrsta brošura, kataloga, prospekata. Naravno, moguce je štampati materijal u jednoj, dve ili više boja sa pausa ili filma, a sve shodno vašim zeljama ili potrebama.

Dorada

Uz štampu vršimo i graficku doradu štampanog materijala:

  • Tipo štampu: štancovanje, numeraciju, bigovanje, ricovanje, perforaciju, blindruk
  • Hladnu plastifikaciju do B2 formata sjajnom ili mat folijom
  • Spiralno povezivanje do A3 formata zicanom spiralom